Cara Jejaki Pelawat / Pengunjung Laman Web Blog Anda

Ingin tahu dari mana pengunjung laman web atau blog anda berasal dari negara mana? Jika ya, anda boleh menambah tool blog dari http://feedjit.com. Dengan tool web atau blog dari http://feedjit.com, anda boleh tahu pengunjung anda berasal dari negara mana dan apa yang sedang mereka lihat di laman web atau blog anda. Mudah cara untuk memasang tool ini ke blog dan tanpa perlunya pendaftaran kerana ianya adalah percuma! Ambil kod dibawah dan tambahkan di sidebar laman web atau blog anda.

Berikut ini adalah contoh dari widget feedjit.com:

Langkah-langkah untuk menambah widget Live Traffic Feed ke blog anda:

1. Masuk ke blogger dengan ID anda.
2. Pada dashboard, klik Layout.
3. Klik tab Elemen Halaman. (Page Element)
4. Klik Tambah sebuah Elemen Halaman.(Add a Page Element)
5. Klik TAMBAHKAN KE BLOG untuk HTML / Javascript.
6. Copy dan kemudian paste kod berikut:7.Klik butang SIMPAN PERUBAHAN.(SAVE CHANGES)
8.Selesai! Sekarang anda mempunyai alat untuk mengesan pengunjung anda berasal dari mana.

Cara ini turut sesuai untuk laman web atau blog yang lain dengan menggunakan kod yang dipaparkan.

Ulasan